خواص نبات فقط درمان دل درد نیست!

نبات از زمان های بسیار دور، در درمان بیماری ها نقش در دسترس ترین ماده دارویی داشته است .خواص این ماده برای سلامتی بی نظیر است و دارای طبع گرمی است و از آن برای درمان سردی مزاج استفاده می کنند. نبات را از نیشکر به دست می آورند و این ماده شیرین در اثر […]

نبات

نبات از شکر و طی فرایند کریستالیزاسیون به دست می آید و در ایران از دیر باز سمبل شادمانی بوده که از خصوصیات آن می‌توان به گرم بودن آن اشاره نمود که استفاده از آن در درمان سردی مزاج ریشه در سنت ایران زمین دارد، همچنین خاصیت ملین و ضد نفخ بودن آن مشهور است. […]